19 sierpnia 2016 roku

Tablica informacyjna przy dębie
Tablica informacyjna przy dębie

 

19 sierpnia 2016 roku w parku przy pałacu w Duchnicach odbyła się uroczystość nadania imienia Antoni pomnikowemu dębowi szypułkowemu.

Był to pomysł obecnej właścicielki pałacu pani Marii Gałczyńskiej, która w ten sposób chciała uczcić Antoniego Szymborskiego, dziadka naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, który mieszkał w pałacu i zarządzał majątkiem duchnickim w latach 1879-1881. W tym też czasie spisał koleje swojego życia w pamiętniku zatytułowanym „Burzliwe fortuny obroty. Mój pamiętnik (1831-1881)”. Książkę tę poświęcił swojemu jedynemu synowi Wincentemu, ojcu poetki. Opisał w niej swój udział w Powstaniu Wielkopolskim, potem Węgierskim, Styczniowym, podróże po Europie i do Ameryki.

Zaproszono Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, przedstawiciele którego w strojach z okresu Powstania Styczniowego pełnili honorową wartę przy pomnikowym drzewie w trakcie uroczystości. Przedstawiono zebranym krótką historię patrona wiekowego drzewa oraz został odczytany fragment pamiętnika Antoniego Szymborskiego.

Odczytanie fragmentu pamiętnika Antoniego Szymborskiego

Jeden ze strzelców Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, biorących udział w wydarzeniu, odczytał list pana Michała Rusinka, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej z Krakowa.

 

Odczytanie listu z Fundacji Wisławy Szymborskiej

 

Wspaniałe, blisko dwustuletnie drzewo, o obwodzie pnia w pierśnicy 525 cm, opasane było czerwoną wstęgą.
Uroczysty akt nadania imienia został dokonany przez wiceburmistrza Ożarowa Mazowieckiego pana Dariusza Skarżyńskiego, który przybył wraz z delegacją Urzędu Miasta w osobach Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa pana Roberta Głazowskiego, radnych pani Małgorzaty Rutkowskiej i Tadeusza Szmigla oraz skarbnik pani Małgorzaty Piotrowskiej. Patronat medialny sprawowało POP Radio Pruszków.

Wiceburmistrz Dariusz Skarżyński dokonuje aktu nadania imienia Antoni
Śpiewa Lidia Kitlińska

Urząd miasta zadbał o piękne zaproszenia, plakat, tablicę informacyjną przy dębie i smakowity catering. Organizatorami uroczystości był burmistrz Ożarowa Mazowieckiego pan Paweł Kanclerz oraz pani Maria Gałczyńska, właścicielka pałacu w Duchnicach.

Przybyłych na uroczystość gości zachwyciła swoim dźwięcznym sopranem śpiewaczka Opery Narodowej pani Lidia Kitlińska, która przy akompaniamencie pana Tomasza Cala wykonała trzy pieśni.

Do czwartej – Warszawianki, goście powstali i zaśpiewali wspólnie z artystką:
„Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był!
W tęczę Franków Orzeł Biały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił.
Słońcem lipca podniecany,
Woła do nas z górnych stron:
„Powstań, Polsko, skrusz kajdany,
Dziś twój tryumf albo zgon!”
Przytaczamy zdanie kończące list Fundacji Wisławy Szymborskiej, które wszyscy będziemy pamiętali: „Niech ten dąb będzie pomnikiem nie tylko samego Antoniego Szymborskiego – człowieka ze wszech miar zasługującego na upamiętnienie – ale również wszystkich innych, przeszłych i przyszłych, ludzi i pokoleń wyznających te same co on wartości”.

Właścicielka pałacu Maria Gałczyńska

Dziękujemy za piękny pomysł właścicielce pałacu w Duchnicach pani Marii Gałczyńskiej, jego doskonałą realizację oraz otwartość władz miasta Ożarowa Mazowieckiego na inicjatywy jego mieszkańców.
Tekst: Grażyna Lipska-Zaremba, Zdjęcia: Grażyna Lipska-Zaremba, Leonard Łuczak

Zaproszenie na uroczystość nadania imienia Antoni pomnikowemu dębowi

 

Zaproszenie zostało opatrzone wierszem „Moje drzewa” Marii Gałczyńskiej, właścicielki pałacu.

Moje drzewa

Och, lipy drobnolistne,
Och, dęby – wy moje drzewa.
I ty zapomniany Pałacu Duchnice,
O którego historii wiatr tylko śpiewa.

Tu dąb Antonii szumi
Wraz z nim szumią stare drzewa.
Z oddali dzięcioł w drzewo stuka
– a wiatr wciąż swą pieśń śpiewa.

Dziedzictwo nasze polskie,
które przetrwa wieki
Dla przyszłych pokoleń,
choć czas odległy i daleki.

List Fundacji Wisławy Szymborskiej

Dodaj komentarz

Close Menu