W salonie pałacu w Duchnicach wisi na ścianie oprawiona w ramy legitymacja szlachecka (weryfikacja szlachectwa wystawiona przez urząd do tego powołany). Poświadczenie szlachectwa i prawa do herbu Sokola wystawiła w roku 1839 Heroldya Królestwa Polskiego (władza rządowa, komisja do rozpatrywania dowodów szlachectwa).

Legitymacja szlachecka rodu Gałczyńskich

 

Czytamy w nim:

Z mocy artykułów 51 i 60 Prawa o Szlachectwie w Królestwie Polskiem zapadłego w roku 1836, rozpoznawszy dowody złożone przez pana Gałczyńskiego Józefa Piotra w Okowach, dziedzica dóbr Gadawa i uznawszy takowe za dostateczne na zasadzie decyzji Rady Stanu oznaymioney przez Wypis z Protokołu posiedzenia z dnia 28 stycznia/9 lutego roku 1839 opinią Heroldyi zatwierdzającej, udziela niniejsze świadectwo iako pan Gałczyński Józef, herbu Sokola iest szlachcicem Królestwa Polskiego wraz z potomstwem prawim płci oboiey w kraju zamieszkałem lub z dozwolenia Rządu w Rossyi albo za granicą przebywającem.

Wskutek tego pan Gałczyński Józef wpisanym bądź może do Ksiąg Szlachty Dziedziczney, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem wyżej wymienionego Prawa. – O tem Deputacya Szlachecka guberni Kaliskiej stosowne uwiadomienie otrzymała.

Świadectwo niniejsze z podpisem Prezesa i Dyrektura Kancelaryi Heroldyi opatrzone Jey pieczęcią, wydane zostanie panu Gałczyńskiemu Józefowi Piotrowi w Okowach Ignacemu.

Działo się w Warszawie na posiedzeniu dnia 8/20 marca roku 1840.

                                                                                                         Członek Rady Stanu  Królestwa
                                                                                                         Prezes Heroldyi
                                                                                                         Aleksander hrabia Colonna Waleski
                                                                                                         Członek Heroldyi
                                                                                                         Dyrektor Kancelaryi
                                                                                                         Wincenty Matuszewski

Treść legitymacji szlacheckiej

Na odwrocie dokumentu można przeczytać:

Starszy Sekretarz Kancelaryi Marszałka Szlachty Gubernyi Warszawskiej
Zaświadcza jako od niniejszego świadectwa opłata wedle Art. 22 Organizacyi Herol.
Daje dla Skarbu Królestwa przypadające w papierze stemplowym administracyjnym ceny
Rb. 7 kop. 50 w Kancelaryi Marszałka Szlachty uiszczoną i Heroldyi przesłaną została.
                                                                                     Warszawa dnia 14/26 sierpnia 1854 roku.
                                                                                     Assesor Kollegialny
                                                                                     (Podpis pod ramą)

potwierdzenie opłaty za legitymacje szlachecką

 

Treść zaświadczenia umieszczona jest w bordiurze ręcznie wykonanej piórkiem.
Zachowano pisownię oryginalną.

Pierwsza heroldia, obecnie znana pod nazwą Deputacja Senatu Królestwa Polskiego, powstała na mocy postanowienia królewskiego Mikołaja I Romanowa ogłoszonego 3 sierpnia 1817.  

Ukaz carski powołujący Heroldię Królestwa Polskiego nosi datę 25 czerwca (7 lipca nowego stylu) 1836 i ustanawia Heroldię przy II. Radzie Stanu Królestwa Polskiego w oparciu o przepisy art. 51-55 ustanowionego równocześnie prawa o szlachectwie. Zlikwidowany został zarazem tym dekretem działający w Warszawie Tymczasowy Komitet, a jego akta przekazano do Heroldii. Prezesem Heroldii był hrabia Aleksander Colonna-Walewski.

Po zaprowadzeniu w Warszawie Senatu, Heroldia pozostawioną była od 1841 jako osobna instytucja, przy ogólnych zebraniach tegoż senatu. W marcu 1861 atrybucje ogólnych zebrań Senatu przeszły na nowo utworzoną radę stanu królestwa, wskutek czego i Heroldia poddawała niektóre ze swoich czynności pod rozpoznawanie rady stanu.

Na koniec ukazem carskim z 24 maja (5 czerwca) 1861 Heroldia Królestwa Polskiego została zwinięta

źródło: Wikipedia

O poświadczenie szlachectwa występował Gałczyński Józef,  Piotr w Okowach, Ignacy herbu Sokola (Gałczyński trojga imion herbu Sokola).

Warto zwrócić uwagę na jedno z imion – Piotr w Okowach – nie jest ono od dawna w użyciu, choć święto obchodzone 1 sierpnia zostało pominięte w kalendarzu dopiero w 1969 roku.

Występujący o poświadczenie otrzymał przedstawiony powyżej dokument ale decyzja urzędowa została też opublikowana w Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego nr 49 z dnia 27 lutego 1839 roku.

Ten sam komunikat ukazał się na pierwszej stronie w Gazecie Rządowej Królestwa Polskiego z 21 lutego 1839 roku.

Herb Sokola

Herb Sokola

Opis herbu

  1. W tarczy barwy zielonej przedstawiony jest zwierz kroczący, u którego przednia część ciała, do dzika należąca, w barwie srebrnej jest przedstawiona, zaś zadnia połowa niedźwiedzia jest barwą czarną oddana. Klejnotem jest czarny niedźwiedź wspięty, labry z wierchu zielone, od spodu srebrne.
  2. W tarczy srebrnej czarny zwierz kroczący, przód dzika, tył niedźwiedzia mający. W klejnocie niedźwiedź wspięty, labry srebrne wierzchem, czarne spodem.

Herbowni

Bakłaniec, Bystrzonowski, Drozdeński, Dziadulewicz, Dziedulewicz, Dzięgielewski (z Dzięgiel, pow. Kolno, par. Romany), Galczewski, Gałczeński, Gałczyński, Gorecki, Górecki, Hulewicz, Kołaczkowski, Manicki, Maniecki, Maniewski, Niedźwiecki, Niedźwiedzki, Pigłowski, Sokolikow, Sokoł, Sokołowski (z Sokół pow. Kolno, par. Romany, z Sokół Gotkowo, pow. Grajewo, par.Wąsosz), Ul, Ulewicz, Zrzelski.

źródło: Wikipedia

 

Krótkie objaśnienie dotyczące herbu

Herbem, czyli znakiem rodowym posługuje się jedna rodzina.

Ale w polskiej heraldyce konkretnym herbem może się posługiwać wiele rodów zwanych herbownymi. Wszystkie one tworzą ród herbowy, w którym mogą się znaleźć rody czasami wcale ze sobą nie spokrewnione.

To skutek odmiennego kształtowania się stanu szlacheckiego w Polsce.

Pragnących poznać powody tych różnic odsyłam do strony.

 

Dodaj komentarz

Close Menu