W dniu 17 listopada 2009 roku na XLV Sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim rozpatrywano projekt uchwały o nadaniu nazwy drogi w Duchnicach.

Rada Miejska w obecności 14 Radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 391/09 w sprawie nadania nazwy drogi w Duchnicach (ul. Jadwigi Modrzejewskiej).

Na stronie dostępne jest sprawozdanie z XLV Sesji Rady Miejskiej. Punkt 17 dotyczy przedmiotowej sprawy.

Ulica Jadwigi Modrzejewskiej w Duchnicach

 

Tablica z nazwą ulicy umiejscowiona jest przy niewyznaczonej drodze, kończy się po kilku metrach polem. Natomiast na mapach Google pokazywana jest jako droga dojazdowa z aleją zabytkowych lip do pałacu. Wszystko wskazuje na to, że tablica nie jest we właściwym miejscu.

 

Dodaj komentarz

Close Menu