Pod koniec stycznia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowało wystawę nowych zabytków Mazowsza. Obiekty zostały wpisane do Rejestru Zabytków w latach 2017-2018, czyli po nominacji na stanowisko Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prof. Jakuba Lewickiego.

Wśród prezentowanych obiektów znalazł się też pałac w Duchnicach mylnie opisany na planszy jako dwór.

Pałac w Duchnicach na plenerowej wystawie nowych zabytków Mazowsza

 

Za stroną możemy przeczytać o wystawie.

Na dziedzińcu Pałacu Branickich odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „Nowe zabytki Mazowsza – wpisy do rejestru zabytków w latach 2017-2018”, przygotowanej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kooperacji z Muzeum Łazienki Królewskie i Zamkiem Królewskim w Warszawie. W wernisażu uczestniczyła wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin.

O wystawie
Na wystawie zaprezentowanych zostało 27 spośród około 200 mazowieckich zabytków wpisanych do rejestru w ostatnich dwóch latach. 18 plansz dotyczy budownictwa mieszkalnego, z czego 10 obiektów to siedziby prywatne – domy, wille, letniska. Kolejnych 8 zabytków to budynki wielorodzinne, osiedla czy kamienice. Przedstawione zostały również 4 przykłady zabytków sakralnych – świątyń różnych wyznań lub obiektów do nich przynależnych. Pozostałe gmachy to budynki użyteczności publicznej, takie jak szpital, fabryka czy siedziba instytucji kultury. Niespełna połowa opisywanych miejsc to budynki warszawskie.

Cel wystawy
Celem wystawy była prezentacja w przestrzeni miejskiej zabytków, które wyróżniają się szczególnymi walorami artystycznymi i kryją w sobie historie rodów i całych społeczności. Dzięki wystawie zwiedzający mogą poznać detale, niuanse architektoniczne, zabiegi ukazujące kunszt budownictwa od połowy XIX do lat 50. XX wieku. Opisy, dotyczące historii i wyglądu miejsc zostały wzbogacone o fotografie archiwalne i współczesne.

Wystawa pozwala odkryć nieznane oblicza znanych budynków oraz prezentuje mniej popularne, a także wartościowe mazowieckie budynki, które dzięki wpisowi do rejestru podlegają szczególnej opiece i ochronie prawnej.

Wystawę „Nowe zabytki Mazowsza – wpisy do rejestru zabytków w latach 2017-2018” można oglądać od stycznia do końca marca na dziedzińcu Pałacu Branickich, przy siedzibie MWKZ (ul. Nowy Świat 18/20), a od kwietnia do maja gościć będzie na Zamku Królewskim w Warszawie.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki.

Jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierownikiem Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, gdzie wykłada konserwację zabytków oraz historię architektury. Autor książek i ponad 140 artykułów naukowych w wydawnictwach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz ponad 120 niepublikowanych opinii i opracowań konserwatorskich. Wygłosił blisko 100 referatów na sesjach naukowych.

Stworzył na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nowy profil kształcenia łączącego ochronę zabytków i ochronę przyrody – kierunek Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska.

za informacją na stronie.

 

Dodaj komentarz

Close Menu